Soek

Vir basiese soek van een of meer woorde op enige plek in die teks, tik hulle geskei deur spasies in. Alle woorde langer as twee karakters word gebruik.

Vir gevorderde soek, druk op die soek knoppie sonder om iets te tik in die soek box om toegang tot die gevorderde soek vorm te kry.